Thủ tục học lên cao học ở Nhật Bản

0 bởiAdmin

 

Hệ cao học bao gồm Hệ thạc sĩ và hệ tiến sĩ. Thủ tục học lên với 2 hệ này như sau:

ĐIỀU KIỆN VÀO HỆ CAO HỌC

1.Hệ thạc sĩ

① Người đã tốt nghiệp hệ đại học 4 năm
② Người nhận học vị cử nhân do cơ quan cấp học vị hoặc hội đồng đại học.
③ Người đã hoàn thành chương trình giáo dục 16 năm ở nước ngoài.
④ Tại Nhật Bản, người đã hoàn thành quá trình 16 năm giáo dục bắt buộc có quá trình đại học ở nước ngoài.
⑤ Người đã hoàn thành chương trình chuyên sâu ở các trường chuyên nghiệp
⑥ Người có học lực tương đương với tốt nghiệp đại học do Hội đồng thẩm tra tư cách tuyển sinh cá biệt công nhận và phải đủ 22 tuổi trở lên.

2.Hệ tiến sĩ

① Người có bằng thạc sĩ hoặc có học vị chuyên ngành.
② Người nhận học vị thạc sĩ hoặc học vị tương đương với bằng thạ c sĩ được cấp ở nước ngoài.
③ Người đã hoàn thành chương trình đào tạo bắt buộc thạc sĩ ở nước ngoài, có học vị tương đương với học vị thạc sĩ
hoặc học vị chuyên ngành.
④ Người đã tốt nghiệp đại học (cả đại học ở nước ngoài) có 2 năm trở lên nghiên cứu và làm việc ở cơ sở nghiên cứu
có học lực tương đương với học vị thạc sĩ.
⑤ Người được có học lực tương đương với trình độ thạc sĩ do Hội đồng thẩm tra tư cách tuyển sinh đặc biệt công nhận và phải từ 24 tuổi trở lên.

3.Hệ tiến sĩ (Y khoa, nha khoa, dược khoa, thú y)

① Người hoàn thành chương trình học 6 năm đại học Y khoa, nha khoa, dược khoa, thú y.
② Người có học vị thạc sĩ tại Nhật Bản và học vị chuyên ngành.
③ Tại nước ngoài, người đã hoàn thành chương trình giáo dục 18 n ăm.
④ Tại Nhật Bản, người đã hoàn thành chương trình giáo dục 18 năm tại các
cơ sở giáo dục được chỉ định có quá trình đào tạo đại học nước ngoài.
⑤ Người được có học lực tương đương với trình độ thạc sĩ do Hội đồng thẩm tra tư cách tuyển sinh đặc biệt công nhận và phải từ 24 tuổi trở lên.

CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT

Tuỳ theo từng trường có thể khác nhau, nhìn chung cần các loại giấy tờ sau
① Đơn xin nhập học (mẫu đơn của nhà trường)
② Lý lịch
③ Giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học (hoặc thời gian dự định sẽ tố t nghiệp)
④ Giấy chứng nhận tốt nghiệp thạc sĩ (hoặc thời gian dự định tốt nghiệ (trường hợp thi vào tiến sĩ)
⑤ Bảng điểm của trường theo học gần đây nhất
⑥ Thư giới thiệu của hiệu trưởng, trưởng khoa hoặc giáo sư hướng dẫn
⑦ Luận văn tốt nghiệp đại học và bản tóm tắt nội dung của luận văn đó
⑧ Kế hoạch nghiên cứu
⑨ Giấy khám sức khoẻ
⑩ Ảnh

KỲ THI TUYỂN

Được tiến hành dựa trên một số tiêu chí dưới đây.
Thời gian thi thường vào tháng 8 – tháng 10, nhưng có lúc vào tháng 2 – tháng 3.
① Xét tuyển hồ sơ
② Kiểm tra học lực (tổ chức tại trường đại học)
③  Phỏng vấn
④Viết báo cáo, tự luận
⑤ Thi vấn đáp liên quan đến chuyên ngành
⑪ Thẻ đăng kí ngoại kiều (trường hợp sinh viên sống ở Nhật Bản)
⑫ (những giấy tờ có liên quan tới người bảo lãnh)

GIÁO SƯ HƯỚNG DẪN

Giáo sư hướng dẫn hay chỉ đạo đề tài nghiên cứu do bạn tự tìm. Một số trường yêu cầu bạn phải tìm giáo sư hướng dẫn trước, sau đó chấp nhận nội dung nghiên cứu.

<Tìm giáo sư hướng dẫn > Bạn có thể tham khảo những cách dưới đây:

・Nhờ thầy ở trường bạn tốt nghiệp giới thiệu
・Tìm thông tin trên tạp chí, hội cựu du học sinh, qua các chuyên gia
nghiên cứu tại nước bạn
・Trang web của các trường, ReaD& Researchmap (trang web viện nghiên cứu thông tin học quốc gia), J-GLOBAL (trang web tổ chức chấn hưng khoa học kỹ thuật)…

 

Bình luận

    Chưa có bình luận nào tại bài viết này, hãy là người bình luận đầu tiên!

Thêm bình luận